All posts by Editorial Team

SANDRA DONNELLAN INTERVIEWS Mike Scott ON THE GOOD MORNING SHOW

Mike Scott

On Friday the 16th of October on The Good Morning Show between 9 and 11 on Claremorris Community Radio 94.6 FM, host Sandra Donnellan will be joined by Mike Scott from The Waterboys.

Mike is the founding member, lead singer, guitarist and songwriter of rock band The Waterboys. 

The new album GOOD LUCK, SEEKER is out now! Order your copy here.

So tune in this Friday to The Good Morning Show on Claremorris Community Radio 94.6 FM, for an unmissable interview!

Tune in to Claremorris Community Radio on 94.6 FM and on all good radio apps.

Beannachtaí an Lae: An bhféadfadh Pasáiste Iarnróid an Iarthair príomhphairt a ghlacadh i réiteacha an Bhreatimeachta?

Listen to more like this on ‘Beannachtaí an Lae’ on Thursdays at 1 pm, repeated Saturdays at 7 pm.

Ar Bheannachtaí an Lae na seachtaine seo éist le h-alt ón Mayo News a scríobh Edwin McGreal agus é ag labhairt le Jarlath Sweeney, Fear Eagar ‘Fleet’ faoi Phasáiste Iarnróid an Iarthair.

This week’s Beannachtaí an Lae: Jarlath Sweeney interviewed by Edwin McGreal of the Mayo News about the Western Rail Corridor.
Here’s the article ‘as Gaeilge’, agus as Béarla!

Roghanna “Dá mbéadh traein lastais ann chomh fada le Port lairge agus 18 vaigín air, bhainfeadh sin 18 leoraí den bhóthar,” a dúirt Eagarthóir na hirise Fleet, Jarlath Sweeney.

Analysis – Edwin McGreal

Ní amhain go n-osclódh athoscailt Pasáiste Iarnróid an Iarthair níos mó roghanna turasanna chuig an láthair oibre agus do bheith ina áis do phaisnéirí, ach d’fhéadfadh sé bheith ina sheans deiridh maidir le dúshlána na deacrachtaí a bheidh ann do ghnólachtaí Éireannacha sa ré iar-Bhreatimeachta a réiteach.

Léirigh an t-Aire Iompair Eamonn Ryan tacaíocht láidir maidir le hath-oscailt an phasáiste mar chuid de’ ghréasán iarnróid lastais ar aon leithne leis an dtír agus a sholáthródh seirbhís do phaisnéirí freisin’.

Dúirt sé gur luigh féidireachtaí nasc thuaidh-theas ag croí an scéil trí Phasáiste Iarnróid an Iarthair ag dul go calafort domhan-uisce i bhFaing i Luimneach agus go dti Port Láirge.

Idir an dá linn tá béim leagtha ag an IEA (Eagraíocht Easphortálaithe na hÉireann) ar an ngá atá le bunú roghanna eile bealaigh go droichead-talún an Ríocht Aontaithe, gá a bhéadh ann de bharr imní an Bhreatimeachta, rud a d’fhéadfadh brú breise a leagan ar an riachtanas Pasáiste Iarnróid an iarthair a ath-oscailt.

Ina aighneacht réamh-bhuiséid, dúirt an IEA go bhfuil sé ‘ag éirí níos soiléire an t-am ar fad’ go mbeidh lastas na hÉireann ar an mbealach amach agus isteach, ‘gafa sa tranglam tráchta go léir’ a tharlóidh ag calafoirt na Breataine taréis an Bhreatimeachta.

Níl an Bhreatain réidh do dhúshlána iompair (agus dá réir don slabhra soláthair) an Bhreatimeachta. Teastóidh malairtí bealaigh taobh amuigh den droichead-talún, iad ag úsáid seoltaí díreacha ó chalafoirt na hÉireann chuig an Fhrainc agus an Ísealtír chun na slabhraí soláthair a choimeád ar oscailt,” a dúirt an IEA.

Ardaíonn seo a thábhachtaí is atá buntáistí Pasáiste Iarnróid an Iarthair. Is iad na calafoirt is giorra don Mhór-roinn, Ros Láir agus Port Láirge, agus bhéadh Port Lairge ceangailte leis an Iarthuaisceart trí Phásaiste Iarnróid an iarthair má nglactar leis na pleannanna atá luaite ag an Aire Ryan. Tá iarrataisí ann freisin an cheangail iarnróid atá ansin fós idir Port láirge agus an Ros Láir a thabhairt arais.

D’Fháiltigh an IEA roimh ráitísí dearfacha an Aire Ryan faoi ath-oscailt Pasáiste Iarnróid an Iarthair.

“Creideann an IEA go mbeidh baint mhór ag achmhainn mhéadaithe an lastais iarnróidigh lenár gclár athrú aeráide.. Tá sé ar chumas freisin ag leathnú an lastais iarnróideach cur le féidireachtaí na forbortha réigiúnacha in Éirinn.” a dúirt siad.

Free radio Training Course Starting This November via Zoom

Would you like to make your own radio show, or become a radio reporter on the issues that matter to you and your community? Or perhaps you’re thinking of starting a podcast?

Claremorris Community Radio has just announced the launch of ‘Introduction to Radio’, a free online training course starting in November, funded by the Mayo, Sligo and Leitrim ETB. Please help spread the word to friends and family who might be interested.

The fun and friendly 12-hour course will take place over four weeks via Zoom video link, and the sessions will include hands-on practice – with no exams or tests.

There’s no charge, but places are limited.

Participants will learn how to plan and produce a radio show or podcast from home using their own laptop, tablet or mobile phone. We’ll cover how to:

  • record the best sound, whatever equipment you’re using
  • create great interviews, in person and remotely
  • successfully plan and produce a complete show

To find out more, contact Ed Coulson ed@ccr946.ie / 087 384 5048 or Allan Tiernan allan@ccr946.ie / 087 674 4339.