Gaeilge (agus fáilte!)

Fáilte rómhaibh isteach go Raidio Pobal Chlár Chlainne Mhuiris. Is le pobal Chlár Chlainne Mhuiris an stáisiún raidio seo agus is oibrithe deonacha a riarann cúrsaí. Cuid dar ndualgaisí is ea ár n-oighreacht a chothú agus a chur chun chinn agus ar an ábhar sin is luachmhar dúinn an Ghaeilge a bheith ina cuid lárnach dár gcraolachán.

Failtimid roimh chláracha Gaeilge agus roimh rannpháirtíocht trí bhithín na Gaeilge. Soláthraímid gach cabhair is féidir chun tacú le úsáid na teanga ar ár raidio.

Faighimid tacaíocht ó eagraíochtaí na Gaeilge sa cheanntar agus bímid toilteanach i gcónaí gach cuidiú gur féidir linn a thabhairt d’imeachtaí cultúrtha na dúiche thart ar Chlár Chlainne Mhuiris.

Teastaíonn comhbhádóirí linn. Más mian leat na maidí rámhá a ghlachadh ó am go ham, bordáil linn. Más mian leat lámh a leagan ar mhaide rámha, fíu ar feadh tréimhsí gearra, seo an áit duit.

An bhfuil smaointí agat a dhéanfadh clár nó sraith cláracha? Téigigí i dteagbháil linn.

Guthán: 094 937 3737

Ríomhphost: admin@ccr946.ie

Téacs: 087 326 2007

Claremorris Community Radio